Verbruik

Overzicht van ons gas, water en elektriciteitsverbruik via Besparingsmeter.nl

Gas (m³)

Water (m³ – 1000 liter)

Elektriciteit Dag (kWh)

Elektriciteit Nacht (kWh)