Tuin #09

Gezien we de grond zogezegd opgehoogd hadden, dienden we het niveau van het oorspronkelijk maaiveld weer te herstellen. Een hele klus na al dat nivelleerwerk in april. We hebben hier elke zaterdag in juni aan gewerkt om dit terug in orde te krijgen. Grond scheppen en verscheppen wordt straks nog onze specialiteit.